Bản Vẽ Thiết Kế – Bản Vẽ Xây Dựng

Bài viết hướng dẫn bạn phân biệt 7 loại Bản vẽ thiết kế xây dựng

Quy Trình Thi Công

Quy trình thi công 5 bước:
Bước 1: Lập kế hoạch tổ chức thi công
Bước 2: Kí hợp đồng với thầu phụ
Bước 3: Động thổ khởi công
Bước 4: Nghiệm thu các hạng mục
Bước 5: Nghiệm thu tổng kết và Bàn giao sử dụng