Thiết Kế Phương Án – Hạn Chế Sự Thay Đổi

(Dành cho KTS)1. Quy tắc– Khách hàng xem phong thủy hoặc thay đổi thiết kế trong giai đoạn thiết kế phương án.– Nội dung thay đổi cần có lý do khách quan. Ví dụ:  + Vượt mức đầu tư.  + Không đúng với đề bài ban đầu.  + Chưa tối ưu về công năng. + […]

Quy Trình Thi Công

Quy trình thi công 5 bước:
Bước 1: Lập kế hoạch tổ chức thi công
Bước 2: Kí hợp đồng với thầu phụ
Bước 3: Động thổ khởi công
Bước 4: Nghiệm thu các hạng mục
Bước 5: Nghiệm thu tổng kết và Bàn giao sử dụng