Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Ở

Thiết kế kiến trúc là việc tạo nên không gian sống, làm việc, học tập… thỏa 5 yếu tố:– An toàn, bền vững.– Thân thiện, phù hợp với môi trường.– Tiện nghi.– Thẩm mỹ.– Tiết kiệm. Thiết kế kiến trúc nhà ở là công tác cần làm trước khi xây nhà. Dữ liệu đầu vào […]