Giáo Trình Họa Viên Kiến Trúc Update 2015

Cuốn giáo trình họa viên kiến trúc Hiệp viết đầu tiên vào cuối năm 2012 và bản cuối cùng Hiệp update năm 2015

Giáo trình họa viên kiến trúc này sẽ giúp cho những bạn mới tiếp cận nghề này được dễ dàng hơn, tuy nhiên nếu đi theo giáo trình này bạn sẽ đi chậm nhưng bù lại sẽ chắc chắn.

Giáo trình này còn giúp cho những người dạy họa viên kiến trúc hệ thống lại kiến thức giúp học viên dễ hiểu hơn.

Download giáo trình HVKT 2015

4 thoughts on “Giáo Trình Họa Viên Kiến Trúc Update 2015

  1. Pingback: Hatch (kiến trúc) | truongthehiep

  2. Pingback: Hình thức học lớp họa viên kiến trúc online | hoavienpro

  3. Pingback: Họa viên kiến trúc là gì? – Trương Thế Hiệp

  4. Pingback: 3 trở ngại của việc học họa viên kiến trúc - Trương Thế Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *