5 Yếu tố của 1 họa viên kiến trúc chuyên nghiệp

1- Hiểu rõ cấu tạo từ móng đến mái => Vẽ đúng

2- Sử dụng Xref thành thạo => Làm việc nhóm

3- Sử dụng Layout thành thạo => Làm công trình quy mô lớn

4- Sử dụng Sheet set thành thạo => Làm công trình quy mô lớn

5- Đọc hiểu rõ các bản vẽ KC và MEP => Để phối hợp chặt chẽ

5 yếu tố để trở thành họa viên trưởng

 

 

 

 

 

3 thoughts on “5 Yếu tố của 1 họa viên kiến trúc chuyên nghiệp

  1. Pingback: 10 YẾU TỐ ĐỂ TRỞ THÀNH 1 HỌA VIÊN TRƯỞNG | truongthehiep

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *