Bài test họa viên của Cty Nhật.

Bài test năng lực họa viên của Cty Nhật thật tinh tế.
Đề bài: Cho 4 mặt đứng – Yêu cầu: Vẽ mặt bằng mái (dốc). Thời gian thực hiện: 30p.

Download

2 thoughts on “Bài test họa viên của Cty Nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *