Bài test Họa viên kiến trúc của công ty Nhật

Bài test năng lực họa viên của Cty Nhật thật tinh tế. Đề bài: Cho 4 mặt đứng – Yêu cầu: Vẽ mặt bằng mái (dốc). Thời gian thực hiện: 30p. Download

2 thoughts on “Bài test Họa viên kiến trúc của công ty Nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *