Bài Test Họa Viên Kiến Trúc

Quy trình tuyển dụng đúng là quy trình gồm 3 phần: Phỏng vấn, Làm bài test, Thử việc. Những công ty nước ngoài làm rất tốt việc này

Đây là bài test năng lực họa viên của một công ty Nhật, bài test theo Hiệp đánh giá là rất hay.

Đề bài: Cho 4 mặt đứng
Yêu cầu: Vẽ mặt bằng mái (dốc).
Thời gian thực hiện: 30p.

Download bài test

3 thoughts on “Bài Test Họa Viên Kiến Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *