Bộ đồ nghề CAD

Hiệp vừa cài lại máy tính thì buộc phải Load lại tất cả những thứ này 🙂 

Nội dung Reload:

  • Lisp tuyển chọn Hỗ trợ vẽ nhanh
  • Template vẽ Kiến trúc, Nội thất
  • Thư viên Block Cad Tổng hợp
  • Lệnh tắt Hỗ trợ vẽ nhanh
  • Mẫu Hatch bổ sung
  • Set Option chuẩn
  • Font Lato
  • Nét in 

DOWNLOAD

5 thoughts on “Bộ đồ nghề CAD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *