Đồ Nghề Vẽ Autocad

Bạn là người vẽ Autocad, bạn chưa tập hợp được những file cần Load vào phần mềm Autocad để bạn sử dụng hiệu quả hơn và bạn cũng không để ý những những file đó là gì và rồi một ngày bạn cài đặt lại Autocad, bạn phải mất cả ngày để lục lại những file đó.

Thấy được tầm quan trọng của những file template, file thư viện và để bạn không mất thời gian reload những file đó, Hiệp đã tổng hợp nó ở đây:
– Lisp tuyển chọn hỗ trợ vẽ nhanh.
– Template vẽ kiến trúc, nội thất.
– Thư viên block autocad Tổng hợp.
– Lệnh tắt hỗ trợ vẽ nhanh.
– Mẫu hatch bổ sung.
– Set option chuẩn.
– Font lato.
– Nét in .

Download

9 thoughts on “Đồ Nghề Vẽ Autocad

  1. Pingback: Trả lời 10 Câu hỏi về AutoCad - Trương Thế Hiệp

  2. Pingback: Học Họa Viên Kiến Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *