Đồ Nghề Vẽ Autocad

– Bạn là người vẽ Autocad, bạn chưa tập hợp được những file cần Load vào phần mềm Autocad để bạn sử dụng hiệu quả hơn và bạn cũng không để ý những những file đó là gì và rồi một ngày bạn cài đặt lại Autocad, bạn phải mất cả ngày để lục lại những file đó.
– Thấy được tầm quan trọng của những file Template, file Thư viện và để bạn không mất thời gian Reload những file đó, Hiệp đã tổng hợp nó ở đây:
+ Lisp tuyển chọn Hỗ trợ vẽ nhanh.
+ Template vẽ Kiến trúc, Nội thất.
+ Thư viên Block Cad Tổng hợp.
+ Lệnh tắt Hỗ trợ vẽ nhanh.
+ Mẫu Hatch bổ sung.
+
Set Option chuẩn.
+ Font Lato.
+ Nét in .

Download

6 thoughts on “Đồ Nghề Vẽ Autocad

  1. Pingback: Trả lời 10 Câu hỏi về AutoCad - Trương Thế Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *