Bài test tuyển dụng họa viên kiến trúc

– Để tìm người có tố chất để đào tạo thì bạn cần đặt câu hỏi để tìm ứng viên có tố chất trong buổi phỏng vấn tuyển dụng họa viên kiến trúc. Sau khi ứng viên đã qua được vòng phỏng vấn, bạn cần cho làm bài test để xác định năng lực ứng viên.

– Sau khi làm bài test đạt yêu cầu sẽ cho thử việc để xem xét ứng viên có phù hợp với môi trường của công ty bạn hay không.

– Hiệp cũng đã từng phạm phải sai lầm trong công tác tuyển dụng họa viên kiến trúc. Khi tuyển nhầm người mình sẽ mất thời gian đào tạo và ảnh hưởng không ít đến công việc của mình.

– Do đó quy trình tuyển dụng cần làm theo 3 bước: 
+ Phỏng vấn tìm tố chất
+ Làm bài test xác định năng lực
+ Thử việc để xem xét sự phù hợp

Download bài test

Dịch vụ triển khai bản vẽ kỹ thuật

2 thoughts on “Bài test tuyển dụng họa viên kiến trúc

  1. Pingback: Tuyển dụng Họa viên kiến trúc - Trương Thế Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *