Họa viên kiến trúc khác kiến trúc sư như thế nào?

Để phân biệt được 2 người này thì bạn cần hiểu quy trình thiết kế 1 công trình (thấp tầng) gồm có 2 giai đoạn. Đó là: 1- Thiết kế phương án (thiết kế sơ bộ):
  • Đầu vào gồm những thông tin như: ranh đất, quy mô xây dựng, đặc điểm về kiến trúc, kinh phí xây dựng,…
  • Sản phẩm: bản vẽ thiết kế sơ bộ bao gồm mặt bằng các tầng và hình phối cảnh.
2- Thiết kế kỹ thuật: Công việc của KTS là thiết kế sơ bộ và công việc của họa viên kiến trúc là triển khai bản vẽ thiết kế sơ bộ thành bản vẽ thiết kế kỹ thuật để thi công và dự toán. Khi nói KTS làm về nghệ thuật và họa viên kiến trúc làm về kỹ thuật thì chưa chính xác. Bởi vì khi thiết kế sơ bộ, KTS cũng phải vạch ra (định hướng) được phần kết cấu, thoát nước cho công trình. Và khi thiết kế kỹ thuật thì họa viên kiến trúc cũng phải thể hiện được các yếu tố thẩm mỹ của công trình. Câu hỏi: Họa viên kiến trúc có làm được công việc của KTS hay KTS có thể làm được công việc của họa viên kiến trúc không? Trả lời: – Họa viên kiến trúc có thể làm được công việc của KTS (thiết kế) nếu người đó có nhiều năm kinh nghiệm và có học các kiến thức về thiết kế. – KTS có thể làm được công việc của họa viên kiến trúc (triển khai kỹ thuật) nếu người đó có học và am hiểu các kiến thức về: cấu tạo kiến trúc, thông số kỹ thuật, danh mục bản vẽ, nội dung có trong từng bản vẽ, hình thức thể hiện từng bản vẽ (Template), quy trình vẽ (các bước vẽ bài bản), công cụ vẽ nhanh (lisp, block dynamic,…). Nếu không thì sẽ không chuyên bằng họa viên kiến trúc! Hiện nay nhiều người, công ty kiến trúc xây dựng còn chưa rõ được việc này. Nghĩa là họ tuyển KTS 1~2 năm kinh nghiệm vào làm vị trí họa viên kiến trúc! Dĩ nhiên là chất lượng sản phẩm sẽ không bằng họa viên kiến trúc đã có 2~4 năm kinh nhiệm. Trong khi mức lương tuyển dụng 2 người này là bằng nhau!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *