Họa Viên Kiến Trúc Và Kiến Trúc Sư

Họa viên kiến trúc và Kiến trúc sư khác nhau như thế nào?

Để phân biệt Họa viên kiến trúc và Kiến trúc sư, bạn cần biết quy trình thiết kế kiến trúc gồm có hai giai đoạn: Thiết kế phương án kiến trúc và Triển khai kỹ thuật hay còn gọi là triển khai kiến trúc.

Thông thường Kiến trúc sư phụ trách thiết kế phương án kiến trúc, Họa viên kiến trúc phụ trách triển khai kiến trúc. Trong quá trình làm việc, Kiến trúc sư có thể phụ trách việc triển khai kiến trúc hoặc Họa viên kiến trúc có thể phụ trách một phần hoặc toàn phần công việc thiết kế phương án kiến trúc nếu được học thiết kế.


Họa viên kiến trúc có thể học online trong thời gian ngắn

Trong một công ty thiết kế xây dựng, nhiệm vụ của Họa viên kiến trúc và Kiến trúc sư được phân rõ trong bảng mô tả công việc. Hiện nay có một số công ty thiết kế xây dựng quy mô nhỏ không phân biệt rõ nhiệm vụ của Họa viên kiến trúc và Kiến trúc sư dẫn đến sản phẩm thiết kế không chất lượng.

Đây cũng là tiền đề phát sinh những mâu thuẫn về lợi ích và công việc của từng người. Do đó việc phân biệt vai trò nhiệm vụ của Họa viên kiến trúc và Kiến trúc sư trong công ty thiết kế xây dựng là rất cần thiết.

Giải pháp cho việc này là bạn cần xây dựng Quy trình thiết kế bài bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *