Họa Viên Kiến Trúc Và Kiến Trúc Sư

Họa viên kiến trúc và Kiến trúc sư khác nhau như thế nào?
Để phân biệt Họa viên kiến trúc và Kiến trúc sư, bạn cần biết quy trình thiết kế kiến trúc gồm hai giai đoạn: Thiết kế phương án kiến trúc và Triển khai kỹ thuật hay còn gọi là Triển khai kiến trúc.

Công việc chính của Kiến trúc sư là Thiết kế phương án kiến trúc và công việc chính của Họa viên kiến trúc là Triển khai kiến trúc. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, Kiến trúc sư có thể phụ trách việc triển khai kiến trúc và Họa viên kiến trúc có thể phụ trách một phần hoặc toàn phần công việc thiết kế phương án kiến trúc nếu được học thiết kế chính quy hoặc không chính quy. Tuy nhiên Họa viên kiến trúc khi làm công việc thiết kế phương án kiến trúc sẽ không hợp quy. 

Thông thường trong một công ty thiết kế xây dựng, nhiệm vụ của Họa viên kiến trúc và Kiến trúc sư được phân rõ trong bảng mô tả công việc. Tuy nhiên cũng có một số công ty thiết kế xây dựng do ít việc hoặc thiếu nhân sự nên nhập nhằng nhiệm vụ của Họa viên kiến trúc và Kiến trúc sư dẫn đến phát sinh một số vấn đề sau:
– Sản phẩm thiết kế không chất lượng.
– Mâu thuẫn lợi ích và nhiệm vụ của từng người.

Đây cũng là tiền đề phát sinh những mâu thuẫn khác, do đó việc phân biệt vai trò nhiệm vụ của Họa viên kiến trúc và Kiến trúc sư trong công ty thiết kế xây dựng là rất cần thiết.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *