Quy trình Triển khai Kiến trúc

1. Dữ liệu đầu vào

– Dữ liệu đầu vào của Họa viên Kiến trúc là sản phẩm đầu ra của KTS, chính là file Thiết kế phương án hay còn gọi là Thiết kế sơ bộ. 
– Ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình thiết kế thì công tác lấy dữ liệu đầu vào rất quan trọng, nó chứng tỏ được kinh nghiệm của người làm nghề, dữ liệu đầu vào càng rõ ràng, đầy đủ chứng tỏ người đó làm việc chuyên nghiệp.
– Sau đây là 10 thông tin đầu vào để Họa viên Kiến trúc triển khai bản vẽ thiết kế kỹ thuật:
  1. Thông tin tổng thể: Ranh đất, hướng bắc, nhà giáp ranh.
  2. Nền: Vật liệu hoàn thiện.
  3. Tường
     – Vật liệu hoàn thiện.
     – Hình tham khảo vách trang trí.
  4. Trần: Hình tham khảo
  5. Cửa
     – Chủng loại từng vị trí.
     – Kích thước (theo yêu cầu hoặc theo form)
  6. Mặt tiền
     – Hình phối cảnh
     – Vật liệu hoàn thiện
     – Chủng lọai lan can
  7. Cổng
     – Hình phối cảnh
     – Vật liệu hoàn thiện
  8. Cầu thang
     – Hình dáng bảng thang
     – Vật liệu hoàn thiện
     – Chủng lọai lan can
     – Thể hiện số bậc trên mặt bằng TKSB
  9. Mái lấy sáng: Vật liệu tấm lợp
  10. Kết cấu mái ngói
     – Hệ khung thép
     – Hệ BTCT

2. Triển khai Kiến trúc:
Nguyên lý Triển khai Kiến trúc
Thời gian triển khai Kiến trúc điển hình

3. Sản phầm: Hồ sơ Triển khai Kiến trúc hay Hồ sơ Thiết kế Kỹ thuật Kiến trúc

5 thoughts on “Quy trình Triển khai Kiến trúc

  1. Pingback: Sự khác nhau giữa họa viên kiến trúc và kiến trúc sư – Trương Thế Hiệp

  2. Pingback: Họa viên Kiến trúc - 7 Điều cần biết - Trương Thế Hiệp

  3. Pingback: Họa viên kiến trúc là gì?

  4. Pingback: Họa viên kiến trúc là gì?

  5. Pingback: Họa Viên Kiến Trúc - 7 Điều Cần Biết - Trương Thế Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *