Các ghi chú trong bản vẽ kiến trúc

Các ghi chú thần thánh giúp công tác vẽ giảm đáng kể. Đôi khi thiếu nó hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ví dụ: các ghi chú ràng buộc nhà thầu kiểm tra trước khi thi công!

Download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *