Học Revit Hay Học AutoCad?

Tháng trước có 1 bạn nhắn tin hỏi Hiệp vấn đề này, Hiệp có hẹn trả lời sau, tuần trước lại có bạn lại nhắn tin, bây giờ có tiền em sẽ học Revit chứ không học Cad! và đây là 2 lý do của bài viết này 🙂

Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta cần liệt kê ưu nhược điểm của AutoCad và Revit và sau đó phân tích.

I- ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA AutoCAD và Revit.

1- Ưu điểm của Revit:

– Tự động cập nhật MB, MĐ, MC, PC, Bảng thống kê, giảm thiểu xung đột thông tin các hình chiếu.

– Thống kê tự động.

– File 3D và 2D cùng một file, dễ dàng tham chiếu, kiểm tra.

– Thư viện tùy biến (family).

– Có thể tận dụng dữ liệu cũ.

– Làm việc nhóm (workset)

2- Nhược điểm của Revit: Không có. Xem mục II

3- Ưu điểm của AutoCAD:

– Có thể cập nhật MB (dùng block nếu làm 1 mình, dùng block xref nếu làm việc nhóm)

– Có thể thống kê vật dụng, thiết bị,… tự động (thông qua block Attribute)

– Thư viện tùy biến (block dynamic)

– Có thể tận dụng dữ liệu cũ.

– Làm việc nhóm (Xref)

4- Nhược điểm của AutoCAD

– Không tự động cập nhật các hình chiếu và 3D nên rủi ro bị “đá” phụ thuộc vào người vẽ.

– Không thống kê tự động các thành phần trong bản vẽ.

– Làm công trình cao tầng vất vả!

II- PHÂN TÍCH:

1- Thời gian

> Thời gian học để làm được:

– AutoCad: 1 tháng

– Revit: 2 tháng

> Thời gian để thành thạo:

– AutoCad: 3~6 tháng

– Revit: 6~12 tháng

> Thời gian để làm chủ:

– AutoCad: 1~2 năm

– Revit: 1.5~3 năm

2- Chi phí:

– Chi phí học Revit: từ 5~10tr

– Chi phí học AutoCad: từ 1~3tr (học Autocad online từ A đến Z)

– Chi phí máy dùng Revit: từ 15~20tr

– Chi phí máy dùng AutoCad: từ 7~10tr

(máy cũ chi phí giảm 50%)

3- Mức lương:

– Dùng AutoCad hay Revit thì mức lương phụ thuộc vào 3 yếu tố sau :

+ Quy mô, chế độ của mỗi công ty

+ Quy mô, số lượng công trình/dự án của công ty

+ Năng lực của người lao động. Năng lực của 1 người lao động phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trong đó phản ánh rõ nhất là KPI. Kỹ năng sử dụng phần mềm chỉ là 1 phần nhỏ của năng lực. Nó chỉ ảnh hưởng nhiều đến mức lương trong trường hợp thị trường lao động kham hiếm.

4- Thị trường lao động

> REVIT:

– Doanh nghiệp nước ngoài: Đa phần đều đã áp dụng, tuy nhiên cũng vẫn còn dùng AutoCad song song. Ví dụ : Công ty Atlas của Anh và công ty Tham&Wong, Surbana của Singapore.

– Doanh nghiệp nhà nước: Chạy theo mốt.

– Doanh nghiệp tư nhân: Áp dụng rất ít. Nguyên nhân:

+ Chi phí đầu tư nhân sự, máy móc cao (3 người đi học và sắm máy không dưới 50tr. Vấn đề là khoảng đầu tư chưa được đảm bảo sinh lợi vì nhân sự đi học về có thể không áp dụng được là chuyện bình thường!)

+ Team Leader khó kiếm để thay thế (chỉ riêng lý do này thì các doanh nghiệp VN đã không dám áp dụng Revit!).

+ Bài toán phối hợp bộ môn (mình dùng Revit Arc, đối tác có chắc đã dùng Revit Str và Revit MEP không? Nếu không thì phải xuất lại Cad!?).

– Giải pháp là: sử dụng Revit đồng bộ các bộ môn. Hiện nay tại VN, theo Hiệp được biết chỉ có vài công ty trong đó có Atlas đã làm được việc này.

> AutoCAD: Các công ty kiến trúc, xây dựng nước ngoài, công ty nhà nước, công ty tư nhân tại VN đều có dùng!

 

One thought on “Học Revit Hay Học AutoCad?

  1. Pingback: 4 Sai lầm của người học phần mềm - Trương Thế Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *