Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bản vẽ

Xác định những yếu ảnh hưởng đến bản vẽ Thiết kế sơ bộ. Đó là:
– Thông tin thiết kế(nhu cầu thiết kế) không đầy đủ (không chính xác).
– Sản phẩm thiếu một sốthông tin (xem hình)

Xác định những yếu ảnh hưởng đến bản vẽ Thiết kế kỹ thuật. Đó là:
– Sản phẩm thiết kế sơ bộ chưa đạt yêu cầu (*)
– Phối hợp làm việc nhóm chưa nhịp nhàng (thông tin kịp thời, chính xác)
– Thiết kế không bảo vệ được quan điểm dẫn đến phải điều chỉnh nhiều (xem hình)

(*) Thiết kế sơ bộ đạt yêu cầu phải:
– Thể hiện đầy đủ thông tin thiết kế
– Thể hiện đủ chủng loại vật liệu (bảng mô tả vật liệu sử dụng cho công trình)

– Dịch vụ Thiết kế, Triển khai hồ sơ bản vẽ chất lượng – Hotline: 08.3301.1860 (Hiệp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *