Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bản vẽ

Xác định những yếu ảnh hưởng đến bản vẽ Thiết kế sơ bộ. Đó là: – Thông tin thiết kế (nhu cầu thiết kế) không đầy đủ (không chính xác). – Sản phẩm thiếu một số thông tin (xem hình) Xác định những yếu ảnh hưởng đến bản vẽ Thiết kế kỹ thuật. Đó là: – Sản phẩm thiết kế sơ bộ chưa đạt yêu cầu (*) – Phối hợp làm việc nhóm chưa nhịp nhàng (thông tin kịp thời, chính xác) – Thiết kế không bảo vệ được phương án dẫn đến phải điều chỉnh nhiều (xem hình) (*) Thiết kế sơ bộ đạt yêu cầu phải: – Thể hiện đầy đủ thông tin thiết kế – Thể hiện đủ chủng loại vật liệu (bảng mô tả vật liệu sử dụng cho công trình)

Dịch vụ Thiết kế – Triển khai bản vẽ chuyên nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *