CAD Operator là gì?

CAD Operator là người giữ vai trò kiểm soát hệ thống bản vẽ trong công ty thiết kế, là người chịu trách nhiệm setup tiêu chuẩn thể hiện bản vẽ, tạo thư viện, kỹ thuật vẽ sao cho quá trình thiết kế, triển khai bản vẽ diễn ra thuận lợi, đạt hiệu quả cao nhất (nhanh, đúng, đủ, kiểm soát tốt). Do đó CAD Operator ngoài làm chủ kỹ thuật vẽ CAD còn cần phải nắm rõ kiến thức chuyên môn về: Kiến trúc, Nội thất, Kết cấu, Điện nước, Landscape.

Hiện nay tại Việt Nam chưa có trung tâm đào tạo CAD Operator. Bạn chỉ có thể tìm thấy tại website daynghehoavien.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *