Họa viên kết cấu là gì?

Họa viên kết cấu là người thể hiện các Bản vẽ Thiết kế Kỹ thuật Kết cấu. Có 2 dạng Họa viên Kết cấu thường gặp là: Họa viên Kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) và Họa viên Kết cấu thép. 

Thông tin đầu vào của Họa viên Kết cấu gồm có: Bản vẽ Thiết kế Kiến trúc và thông tin thiết kế kết cấu (được kỹ sư cung cấp)

Họa viên kết cấu thường làm trong các Công ty Thiết kế Kết cấu hoặc các Công ty Thiết kế Kiến trúc vừa và nhỏ. Bộ phận Thiết kế Kết cấu là 1 bộ phận không thể tách rời với bộ phận Thiết kế Kiến trúc và Thiết kế Cơ điện.

Danh mục Bản vẽ Kết cấu BTCT điển hình gồm có:

 • Ghi chú chung.
 • Mặt bằng cọc – Chi tiết Cọc (nếu có)
 • Mặt bằng Móng – Chi tiết Móng.
 • Mặt bằng Đà kiềng – Chi tiết Đà kiềng.
 • Mặt bằng Cột – Chi tiết Cột.
 • Mặt bằng Dầm – Chi tiết Dầm.
 • Mặt bằng Thép sàn.
 • Chi tiết Cầu thang (Mặt bằng định vị cột dầm, Mặt cắt bố trí thép)
 • Chi tiết Mái dốc (nếu có)

Họa viên Kết cấu giỏi là người:

 • Có kỹ năng vẽ Autocad nhanh.
 • Đọc Bản vẽ Kiến trúc tốt (Mẹo: Find “BTCT” tại Bản vẽ Kiến trúc để tránh triển khai Kết cấu sót cấu kiện mà kiến trúc đề cập)
 • Biết cách dùng xref để kiểm tra đối chiếu Mặt bằng Kiến trúc và Mặt bằng Kết cấu
 • Thư viện Block dynamic Kết cấu để vẽ nhanh các cấu kiện.
 • Cẩn thận, Chi tiết.

Xem thêm: Họa viên cơ điện

2 thoughts on “Họa viên kết cấu là gì?

 1. Pingback: Kỹ sư xây dựng mới ra trường

 2. Pingback: Họa viên kiến trúc là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *