Họa Viên Kết Cấu Là Gì?

Họa viên kết cấu là người thể hiện các bản vẽ thiết kế kỹ thuật kết cấu từ dữ liệu đầu vào là: Tiết diện bê tông và thông số thép của các cấu kiện. Để triển khai được phần kết cấu bê tông cốt thép, Họa viên kết cấu cần nắm rõ 3 phần sau đây:

Kiến thức chuyên môn của Họa viên kết cấu

– Những khái niệm cơ bản về kết cấu.
– Đọc bản vẽ kiến trúc thành thạo.
– Danh mục bản vẽ kết cấu và các thành phần có trong từng bản vẽ kết cấu.
– Cấu tạo hê khung chịu lực. Ví dụ: Tải từ mái truyền xuống sàn hoặc dầm, từ đó truyền xuống cột, móng (cọc nếu có) và xuống nền đất cứng chịu tải.
– Quy tắc bố trí thép móng đơn, móng băng, móng cọc.
– Quy tắc bố trí thép cột hình chữ nhật.
– Quy tắc bố trí thép tăng cường cho dầm.
– Quy tắc bố trí thép mũ sàn
– Quy tắc bố trí thép cầu thang

Kiến thức về phần mềm hay công cụ vẽ

– File template kết cấu
– File thư viện
– Kỹ năng vẽ Autocad. Ví dụ: Biết cách dùng xref để phối hợp với kiến trúc và cơ điện, biết các thủ thuật trong Autocad phổ thông.

Biết thống kê thép. Họa viện kết cấu cần:

– Nắm rõ hình dáng các thanh thép trong từng cấu kiện.
– Tập trung lấy chính xác số lượng thanh thép có trong từng cấu kiện.
– Biết cách sử dụng phần mềm Delta Tip để nhập số liệu.

Danh mục bản vẽ kết cấu BTCT tham khảo:

– Ghi chú chung.
– Mặt bằng cọc, chi tiết cọc (nếu có)
– Mặt bằng móng, chi tiết móng.
– Mặt bằng đà kiềng, chi tiết đà kiềng.
– Mặt bằng cột, chi tiết cột.
– Mặt bằng dầm, chi tiết dầm.
– Mặt bằng thép sàn.
– Chi tiết cầu thang gồm: Mặt bằng định vị cột dầm, mặt cắt bố trí thép.
– Chi tiết mái dốc (nếu có)

2 thoughts on “Họa Viên Kết Cấu Là Gì?

  1. Pingback: Kỹ sư xây dựng mới ra trường

  2. Pingback: Họa viên kiến trúc là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *