Bản Vẽ Thiết Kế Kiến Trúc Sơ Bộ

Để có được bộ Bản vẽ thiết kế hay bộ Hồ sơ thiết kế phát hành ra công trường phục vụ thi công (công trình thấp tầng) là một quá trình gồm 2 giai đoạn hay còn gọi là Thiết kế 2 bước: Thiết kế sơ bộ và Thiết kế kỹ thuật (thi công)

1. Giai đoạn Thiết kế sơ bộ (thiết kế phương án kiến trúc) 
– Đầu vào: Thông tin về ranh đất, ranh lộ giới, nhu cầu sử dụng, quy mô công trình,…
– Đầu ra: Mặt bằng các tầng và Hình phối cảnh.

2. Giai đoạn Thiết kế kỹ thuật (thi công)
– Đầu vào: Là đầu ra của giai đoạn Thiết kế sơ bộ (thiết kế phương án kiến trúc)
– Đầu ra: Hồ sơ thiết kế kỹ thuật.
* Lưu ý: Sản phẩm/đầu ra là file PDF hay còn gọi là file cứng (file không thể chỉnh sửa), sản phẩm/đầu ra không phải là file mềm file .dwg (file còn có thể chỉnh sửa)

* Quá trình thiết kế Công trình cao tầng gồm 3 giai đoạn hay còn gọi là Thiết kế 3 bước (xem bài viết Bản vẽ Thiết kế xây dựng.)

Do đó để có một bộ Hồ sơ thiết kế sau cùng đạt chất lượng, bạn cần quan tâm đến Chất lượng đầu ra của giai đoạn Thiết kế sơ bộ (thiết kế phương án kiến trúc)

Nội dung của Bản vẽ Thiết kế Kiến trúc sơ bộ gồm có:
– Hình phối cảnh công trình.
– Mặt bằng các tầng (bao gồm mặt bằng mái).

Để có một bộ bản vẽ Thiết kế sơ bộ (thiết kế phương án kiến trúc) chất lượng bạn cần thỏa các tiêu chí sau đây:
– Hình phối cảnh phải thể hiện được nét độc đáo của công trình thông qua khối dáng, vật liệu, màu sắc, ánh sáng,…Hình phối cảnh thường được thể hiện 2 view:
  + View trẻ em: Là góc nhìn từ cao độ 1m (tầm cao mắt trẻ em)
  + View fly cam hay còn gọi là view chim bay: Là góc nhìn từ cao độ từ trên cao
     sao cho có thể thấy hết toàn bộ công trình gần nhất.
– Mặt bằng các tầng phải đầy đủ các thông tin cần thiết. Xem bài viết Mặt bằng thiết kế sơ bộ

* Bạn để ý sẽ thấy có một điểm mà khi nhìn vào có thể đánh giá được sản phẩm Thiết kế sơ bộ có chất lượng hay không, đó là Bố trí vật dụng. Nếu Bản vẽ thiết kế sơ bộ có bố trí vật dụng chặt chẽ, chứng tỏ người thiết kế kiến trúc đã có tính toán cho phần nội thất và đã tối ưu không gian. Ngược lại khi mặt bằng thiết kế sơ bộ bố trí vật dụng lỏng lẻo, không đầy đủ bạn có thể đánh giá ngay là sản phẩm thiết kế kiến trúc sơ bộ (thiết kế phương án kiến trúc) không chất lượng.

Nếu bạn là chủ đầu tư, bạn không có kiến thức chuyên môn thì bạn hoàn toàn có thể dựa vào điểm này để so sánh sản phẩm thiết kế phương án của 2 công ty thiết kế!

Xem thêm: Bản vẽ thiết kế – Bản vẽ xây dựng

2 thoughts on “Bản Vẽ Thiết Kế Kiến Trúc Sơ Bộ

  1. Pingback: Quy trình triển khai kiến trúc - Trương Thế Hiệp

  2. Pingback: Họa viên kiến trúc là nghề gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *