Bản vẽ thiết kế kiến trúc sơ bộ

Hiện nay các công ty Thiết kế kiến trúc đều quan tâm đến chất lượng sản phẩm là hồ sơ thiết kế. Tuy nhiên nếu chỉ quan tâm đến sản phẩm sau cùng thì chưa đúng mà cần phải quan tâm đến sản phẩm giai đoạn. Chính là bản vẽ Thiết kế kiến trúc sơ bộ (thiết kế phương án kiến trúc).

Bản vẽ Thiết kế kiến trúc sơ bộ gồm có: hình 3D và mặt bằng các tầng (bao gồm mặt bằng mái). Để có 1 bộ bản vẽ Thiết kế sơ bộ chất lượng cần có các tiêu chí sau đây:
– Hình 3D phải thể hiện rõ khối dáng, vật liệu, màu sắc, ánh sáng,…
– Mặt bằng phải đầy đủ các thông tin sau: 10 thông tin cần có ở Mặt bằng thiết kế sơ bộ.

Bạn để ý sẽ thấy, 1 bộ bản vẽ Thiết kế sơ bộ của 1 công ty kiến trúc và nội thất sẽ luôn đẹp hơn công ty chỉ làm về kiến trúc. Tại sao vậy? Bởi vì công ty kiến trúc và nội thất khi làm phương án kiến trúc, người ta đã có tính toán luôn cho phần nội thất, không gian được tính toán tối ưu, vật dụng được bố trí full!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *