Bản vẽ thiết kế kiến trúc sơ bộ

Để có được 1 bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật phát hành ra công trường để thi công là 1 quá trình. Quá trình này gồm 2 giai đoạn điển hình sau:
– Giai đoạn thiết kế phương án: 
+ Đầu vào: Thông tin về ranh đất, ranh lộ giới, nhu cầu sử dụng, quy mô công trình,…
+ Đầu ra: Mặt bằng các tầng và hình phối cảnh.

– Giai đoạn thiết kế kỹ thuật:
+ Đầu vào: Đầu ra của giai đoạn thiết kế phương án.
+ Đầu ra: Hồ sơ thiết kế kỹ thuật (file PDF)

Do đó để có 1 bộ sơ sơ thiết kế sau cùng đạt chất lượng, chúng ta cần quan tâm đến chất lượng đầu ra của giai đoạn thiết kế phương án (thiết kế sơ bộ)

Bản vẽ Thiết kế kiến trúc sơ bộ gồm có: hình 3D và mặt bằng các tầng (bao gồm mặt bằng mái). Để có 1 bộ bản vẽ Thiết kế sơ bộ chất lượng cần có các tiêu chí sau đây:
– Hình 3D phải thể hiện rõ khối dáng, vật liệu, màu sắc, ánh sáng,…
– Mặt bằng phải đầy đủ các thông tin sau: 10 thông tin cần có ở Mặt bằng thiết kế sơ bộ.

Có 1 điểm mà khi nhìn vào bạn có thể đánh giá được sản phẩm thiết kế sơ bộ có chất lượng hay không. Đó là “bố trí vật dụng”. Nếu bản vẽ thiết kế sơ bộ có bố trí vật dụng full, chứng tỏ người thiết kế kiến trúc đã có tính toán cho phần nội thất và đã tối ưu không gian.

Nếu bạn là chủ đầu tư, bạn không có kiến thức chuyên môn thì bạn hoàn toàn có thể dựa vào điểm này để so sánh sản phẩm thiết kế phương án của 2 công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *