Kỹ năng của Team Leader

4 Quy tắc quản lý đội nhóm:

 1. Không bao giờ bỏ rơi đồng đội.
 2. Nhận trách nhiệm.
 3. Tình yêu thương đội nhóm: Sự thật, cùng trải nghiệm, xúc chạm, chia sẻ.
 4. Khen công khai, chê bí mật.

8 Vấn đề Team Leader cần lưu ý:

 1. Mục tiêu nhóm.
 2. Kế hoạch nhóm.
 3. Nguồn lực hiện tại.
 4. Thách thức, trở ngại.
 5. Cách truyền đạt thông tin.
 6. Cách điều chỉnh: Kiểm soát biên độ giao động quá trình tiến về đích.
 7. Mục tiêu tiếp theo là gì?
 8. Cách cải tiến: Việc gì đang hiệu quả? Việc gì chưa hiệu quả? Việc gì có thể làm khác đi? Việc gì cần ngưng ngay?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *