Những yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế

Những yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế:
1. Khách hàng
– Thông tin đầu vào không rõ ràng.
– Thông tin đầu vào không chính xác.
– Kinh phí hạn hẹp.
– Không có lập trường.
– Nhiều người tác động vào thiết kế.
– Không tôn trọng giá trị thiết kế.

2. Người thiết kế
– Năng lực kém.
– Không có tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.
– Giao tiếp kém.
– Không có phương pháp làm việc.
– Không nâng cấp chuyên môn.
– Không có bản lĩnh (bảo vệ thiết kế)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *