Sổ Tay Thiết Kế và Xây Dựng

Sổ Tay Thiết Kế và Xây Dựng – Ứng dụng Cải Thiện Chất Lượng Thiết Kế = Kiến Thức Thực Tế + 11 Công Cụ.
– Mục lục Ứng dụng:

1/ Phần Thiết kế:
– Hướng dẫn đọc các loại Bản vẽ (Kiến trúc, Nội thất, Kết cấu, Điện nước)
– Danh mục các loại Bản vẽ (Kiến trúc, Nội thất, Kết cấu, Điện nước) và xác định các thông tin cần thể hiện trong mỗi bản vẽ.
– Quy trình Thiết kế (Kiến trúc, Nội thất, Kết cấu, Điện nước)
– Tổng hợp lỗi Thiết kế:
+ 36 Lỗi thiết kế Kiến trúc thường gặp.
+ 20 Lỗi thiết kế Nội thất thường gặp.
+ 10 Lỗi thiết kế Kết cấu thường gặp.
+ 30 lỗi thiết kế Điện nước thường gặp.
– Hướng dẫn thiết kế nhà ở.
– Các loại bản vẽ thiết kế xây dựng – Giúp bạn xác định các nội dung cần thể hiện tương ứng với từng giai đoạn thiết kế.
– Bảng tra thông số: Thép (kiến trúc); Kích thước cửa lổ ban; Thang máy; Tiến độ thiết kế nhà ở,…
– Phổ cập kiến thức về Kết cấu, Điện, Nước công trình.

2/ Phần xây dựng
– Thủ tục xin phép xây dựng.
– Quy trình thi công.
– Xác định 8 lỗi thường gặp trong thi công và giải pháp.
– Xác định nhiệm vụ của giám sát xây dựng.
– Xác định các loại vật tư sử dụng trong công trình.
– Xác định các hạng mục cần nghiệm thu.
– Kiểm soát chi phí xây nhà.
– Cẩm nang xây nhà.

3/ 11 Công cụ Hỗ trợ KTS thiết kế; Hỗ trợ Kỹ sư, Giám sát, Họa viên, Chủ đầu tư (những người không chuyên) Kiểm tra thiết kế. Ví dụ:
– Tool hỗ trợ Thiết kế chiếu sáng: Giúp KTS/KSXD/Họa viên/Chủ đầu tư xác định được số lượng đèn chiếu sáng cho mỗi phòng trong vài giây.
– Tool hỗ trợ Thiết kế cấp điện nhà ở: Giúp những người không chuyên có thể chọn được MCB và Tiết diện dây điện chính xác khi biết công suất tiêu thụ.
– Tool hỗ trợ Thiết kế máy lạnh: Giúp những người không chuyên có thể tự mình chọn được công suất máy lạnh khi biết diện tích phòng và cao độ trần.
– Tool hỗ trợ Thống kê dây điện:
+ Giúp nhà thầu/chủ đầu tư giảm rủi ro thất thoát dây điện trong quá trình thi công, một loại vật tư nhạy cảm trong công trình vì dễ mất và dễ bán (đây là vấn nạn trong các công trình xây dựng hiện nay).
+ Giúp giám sát xây dựng/người làm dự toán tính được khối lượng vật tư dây điện trong vài giây với độ chính xác trên 95% (đã được nghiên cứu và thống kê áp dụng cho công trình nhà ở)
– Tool hỗ trợ Thống kê ống nước: Giúp bạn kiểm soát khối lượng vật tư ống nước (vật tư âm nền, âm tường khó kiểm soát)
– Tool hỗ trợ Thiết kế ramp dốc: Giúp những người không chuyên có thể kiểm tra thiết kế ramp dốc có đạt chuẩn độ dốc hay không bằng cách nhập chiều cao Ramp để kiểm tra chiều dài Ramp tương ứng với từng độ dốc trong tiêu chuẩn.
– Tool hỗ trợ Thiết kế mái dốc: Giúp KTS chọn độ dốc mái cần thiết kế.
– Tool xác định Tiến độ thi công: Giúp những người không chuyên có thể kiểm soát tiến độ thi công các hạng mục công trình (Tiến độ App tính toán là tiến độ đã có thời gian dự phòng. Do đó bạn có thể đưa vào tiến độ trong Hợp đồng thi công)
– Tool xác định chiều cao công trình; Xác định mật độ xây dựng; Xác định độ vươn ban công khi bạn nhập vào Lộ giới. Giúp có số liệu thiết kế cũng như có cơ sở kiểm tra thiết kế từ ban đầu.

4/ Link Download:
– File Template để vẽ Kiến trúc (Phương án, Triển khai kỹ thuật)
– File Template Block Dynamic Kết cấu BTCT (Triển khai kỹ thuật)
– File Template Block Dynamic, Linetype Điện nước (Triển khai kỹ thuật)
– Bộ cửa Block Dynamic full (Phương án, Triển khai kỹ thuật)
– Vật dụng Dynamic (Phương án, Triển khai kỹ thuật)

* Ứng dụng Sổ Tay Thiết Kế và Xây Dựng đã có 100 người sử dụng.

2 thoughts on “Sổ Tay Thiết Kế và Xây Dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *