Thiết Kế Kiến Trúc – 5 Yếu Tố Ảnh Hưởng

Khi xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế kiến trúc thì sản phẩm thiết kế của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

Yếu tố người thiết kế

– Năng lực của người thiết kế là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng thiết kế kiến trúc.
– Người thiết kế không truyền đạt hay bảo vệ được phương án thiết kế của mình.
– Giải pháp: Bạn có thể cải thiện bằng cách đào tạo hoặc tuyển dụng.

Yếu tố thông tin đầu vào

– Thông tin đầu vào thiết kế kiến trúc không đầy đủ, không rõ ràng hoặc không chính xác cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng thiết kế kiến trúc.
– Thay đổi thông tin đầu vào nhiều.
– Giải pháp: Bạn cần kiểm tra và xác minh thông tin đầu vào cũng như giới hạn sự thay đổi về nhu cầu, kinh phí xây dựng. Hai nội dung này ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình thiết kế kiến trúc.

Yếu tố quy trình làm việc

Bạn chưa có quy trình thiết kế hoặc có nhưng chưa rõ ràng để dễ dàng áp dụng.

Yếu tố khách hàng

– Yếu tố khách hàng tác động sâu vào thiết kế cũng khá quan trọng hay nói cách khác, khách hàng muốn tự thiết kế nhà của mình thông qua KTS!
– Khách hàng thay đổi thông tin nhu cầu sử dụng nhiều cũng ảnh hưởng đến quá trình thiết kế.
– Giải pháp: Bạn cần cung cấp quy trình làm việc để khách hàng hiểu rõ phạm vi, quyền hạn của mình cũng như cách làm việc của người thiết kế.

Yếu tố tiêu chuẩn chất lượng

– Bạn chưa có tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thiết kế hay nói cách khác, người thiết kế cũng chưa có thước đo để biết sản phẩm thiết kế như thế nào là chất lượng.
– Giải pháp: Bạn cần xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm giai đoạn (thiết kế sơ bộ) và sản phẩm cuối cùng (hồ sơ thiết kế kỹ thuật).

4 thoughts on “Thiết Kế Kiến Trúc – 5 Yếu Tố Ảnh Hưởng

  1. Pingback: Cộng tác viên Triển khai Bản vẽ - Trương Thế Hiệp

  2. Pingback: Người Xây Nhà Cần Biết Điều Này - Trương Thế Hiệp

  3. Pingback: Cẩm nang Xây nhà - Trương Thế Hiệp

  4. Pingback: KTS Mới Ra Trường Cần Trang Bị Những Gì? - TRUONG THE HIEP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *