Thiết kế Kiến trúc Chất lượng?

Để có 1 Sản phẩm Thiết kế Kiến trúc chất lượng chúng ta cần xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến Thiết kế:

1. Người thiết kế
– Năng lực kém/non kinh nghiệm.
– Không truyền đạt/bảo vệ được phương án thiết kế.
> Cải thiện bằng cách đào tạo/tuyển dụng/Sử dụng dịch vụ Thiết kế chuyên nghiệp (08.33011860)

2. Thông tin đầu vào
– Không đầy đủ/ không rõ ràng/không chính xác
– Thay đổi nhiều lần.
> Cần kiểm tra và xác minh thông tin cũng như giới hạn sự thay đổi về nhu cầu, kinh phí xây dựng.

3. Quy trình làm việc/thiết kế
Chưa có hoặc không rõ ràng
> Xem Quy trình thiết kế

4. Khách hàng
– Thay đổi thông tin nhiều lần
– Tác động vào thiết kế (tự thiết kế)
> Cần show quy trình làm việc để khách hàng rõ phạm vi quyền hạn của mình cũng như cách làm việc của người thiết kế.

5. Tiêu chuẩn chất lượng
– Chưa có hoặc không rõ ràng
> Cần xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm giai đoạn và sản phẩm cuối cùng. Nên tổ chức kiểm tra ít nhất 2 lần.

Ứng dụng Android giúp cải thiện chất lượng Thiết kế: Sổ tay Thiết kế và Xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *