Thẩm tra Bản vẽ Miễn phí

Bạn đang gặp vấn đề chất lượng hồ sơ bản vẽ hay sản phẩm Thiết kế và bạn chưa có giải pháp?

Bạn có biết 2 yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng thiết kế kiến trúc?
1. Năng lực người Thiết kế
– Sản phẩm Thiết kế chưa tối ưu.
– Không bảo vệ được phương án Thiết kế.
2. Quy trình làm việc
– Thông tin đầu vào không rõ ràng
– Thông tin đầu vào chưa đầy đủ
– Các bước Thiết kế chưa được liệt kê, khó kiểm soát.
– Chưa có tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm (đầu ra)

Nhằm mục đích kết nối cộng đồng Thiết kế Xây dựng, Hiệp đưa ra giải pháp tổng thể cho 2 vấn đề trên như sau:
1. Dịch vụ Thẩm tra bản vẽ miễn phí. Đăng ký tại đây
2. Dịch vụ tư vấn Quy trình làm việc miễn phí. Đăng ký tại đây

Xem 35 lỗi Thiết kế kiến trúc; 20 lỗi Thiết kế nội thất; 10 lỗi Thiết kế kết cấu; 25 lỗi Thiết kế điện nước..thường gặp tại đây

One thought on “Thẩm tra Bản vẽ Miễn phí

  1. Pingback: Cẩm nang Xây nhà - Trương Thế Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *