Sản phẩm Thiết kế Nhà là gì?

Sản phẩm Thiết kế nhà là Hồ sơ Bản vẽ Thiết kế. Quá trình tạo sản phẩm như sau:

– Đối với công trình nhà ở, quá trình Thiết kế được thực hiện qua 2 bước:

Bước 1: Thiết kế phương án kiến trúc hay còn gọi là Thiết kế sơ bộ. Sản phẩm của giai đoạn này gồm có: Hình phối cảnh(*), Mặt bằng các tầng(**) và Mặt bằng mái(***)

(*) Là hình 3D thể hiện mặt ngoài công trình sau khi xây dựng. Mục đích:
– Để làm cơ sở thỏa thuận giữa các bên
– Để làm cơ sở thiết kế kỹ thuật phục vụ thi công

(**) Là hình chiếu thể hiện các không gian bên trong với hướng nhìn từ trên xuống. Mục đích: Thỏa thuận các nội dung thiết kế như: bố trí phòng, cầu thang, cửa,… Bố trí vật dụng cho các phòng và Kích thước cơ bản để xác định diện tích phòng.

(***) Là hình chiếu thể hiện mái của nhà. Sở dĩ chúng ta cần làm rõ phương án mặt bằng mái ở giai đoạn này là để có giải pháp thoát nước mưa, giải pháp lấy sáng giếng trời, lối lên mái và vị trí bồn nước.

Bước 2: Thiết kế kỹ thuật. Sản phẩm của giai đoạn này gồm có: Bản vẽ Triển khai Kỹ thuật Kiến trúc, Bản vẽ Triển khai Kỹ thuật Kết cấu, Bản vẽ Triển khai Kỹ thuật Điện nước, Bản vẽ Thiết kế và Triển khai Kỹ thuật Nội thất (nếu có). Ngoài ra đối với nhà Biệt thự chúng ta còn có Bản vẽ Thiết kế và Triển khai Kỹ thuật Landscape.

– Bản vẽ Triển khai Kỹ thuật Kiến trúc: Làm rõ hình dáng, kích thước, cấu tạo, vật liệu hoàn thiện, vị trí, cao độ các thành phần kiến trúc.

– Bản vẽ Triển khai Kỹ thuật Kết cấu: Làm rõ hình dáng bê tông, thông số thép (tiết diện, số lượng, quy cách bố trí,…)

– Bản vẽ Triển khai Kỹ thuật Điện nước: Bố trí thiết bị, làm rõ các tuyến ống/dây, thông số ống/dây (tiết diện dây điện, đường kính ống nước, quy cách các thiết bị,…)

– Bản vẽ Thiết kế và Triển khai Kỹ thuật Nội thất:
  + Bản vẽ (hình) phối cảnh Nội thất: Làm rõ hình dáng, vật liệu, màu sắc các thành phần nội thất như: Trần, Vách, Sàn, Bàn, Ghế, Tủ, Giường,…
+ Bản vẽ Triển khai Kỹ thuật Nội thất: Làm rõ kích thước, cấu tạo, vật liệu, màu sắc các thành phần nội thất.

– Bản vẽ Thiết kế và Triển khai Kỹ thuật Landscape:
+ Bản vẽ (hình) phối cảnh Landscape: Làm rõ hình dáng, chủng loại, vật liệu, màu sắc.
+ Bản vẽ Triển khai Kỹ thuật Landscape: Làm rõ vị trí, kích thước, cấu tạo, chủng loại, vật liệu, màu sắc các thành phần landscape.

Nói thêm:
Hiện tại cách làm marketing của các Công ty Thiết kế Xây dựng là show Hình phối cảnh. Trong khi để đánh giá Sản phẩm Thiết kế phương án có chất lượng hay không thì cần phải xét cả phương án Mặt bằng các tầng.

One thought on “Sản phẩm Thiết kế Nhà là gì?

  1. Pingback: Cẩm Nang Xây Nhà - Trương Thế Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *