7 Bước Triển Khai Thiết Kế Kỹ Thuật Công Trình Quy Mô Lớn

Để triển khai thiết kế kỹ thuật công trình quy mô nhỏ, bạn chỉ cần 1 Họa viên kiến trúc kinh nghiệm trên 3 năm là có thể làm được. Tuy nhiên nếu công trình quy mô lớn như: Trường học, Khách sạn 3,4 sao, Lâu đài, Chung cư,… thì bạn cần phải có một nhóm từ 2 đến 3 họa viên kiến trúc kinh nghiệm trên 5 năm và một Leader họa viên

Công việc của Leader họa viên
– Quản lý bản vẽ từ lúc KTS bàn giao thiết kế sơ bộ được duyệt, cho đến khi xuất hoàn chỉnh 1 bộ sờ sơ thiết kế kỹ thuật có ký tên đóng dấu.
– Lập danh mục bản vẽ và điều phối công việc cho từng thành viên.
– Lập tiến độ triển khai bản vẽ.
– Theo dõi quá trình triển khai thiết kế kỹ thuật, báo cáo mỗi ngày hoặc mỗi tuần.

Quy trình triển khai thiết kế kỹ thuật kiến trúc công trình quy mô lớn gồm 7 bước

Tiếp nhận hồ sơ thiết kế sơ bộ và lưu trữ theo folder template.
– Thể hiện mặt bằng thiết kế sơ bộ.
– Thể hiện hình phối cảnh công trình.
– Cung cấp thông tin đầu vào gồm: Vật liệu hoàn thiện từng hạng mục, ý đồ thiết kế khác.

Tổng hợp đủ thông tin đầu vào 1 lần
– Thông tin đầu vào để triển khai thiết kế kỹ thuật cũng là một trong những sản phẩm của thiết kế. Do đó KTS thiết kế phương án cần cung cấp đầy đủ để họa viên kiến trúc triển khai bản vẽ thuận lợi.
– Xác định KPI của từng thành viên trong nhóm.

Lên Danh mục Bản vẽ để nắm khối lượng công việc
– Để làm được việc này ngoài kinh nghiệm bạn cần phải tham khảo công trình có quy mô tương tự.
– Công việc này cần làm ngay sau khi đã nhận đủ thông tin mà người thiết kế cung cấp.

Ấn định thời gian cho mỗi đầu việc
– Để làm được việc này bạn cần phải nắm được khả năng của từng thành viên trong nhóm và hững nội dung có thể phát sinh trong quá trình triển khai thiết kế kỹ thuật.

Phân tích các hạng mục lớn thành những đầu việc nhỏ
– Để kiểm tra tính khả thi của Deadline.
– Để giao việc cho các thành viên trong nhóm
– Để kiểm soát hồ sơ.

Chuẩn bị Triển khai
– Trước khi triển khai bản vẽ, bạn cần tổng hợp những file này: File template, file Thư viện, file Tham khảo.
– Tạo file gốc mặt bằng các tầng để các bộ môn hay nhiều người cùng phối hợp làm.
– Làm việc với Thiết kế để chuẩn hóa (tinh chỉnh) Mặt bằng, Mặt đứng, Mặt cắt (file gốc) vì đôi khi Thiết kế Phương án chưa chính xác một vài nội dung.

Giao việc hướng dẫn theo dõi và báo cáo

Setup hệ thống bản vẽ CAD

One thought on “7 Bước Triển Khai Thiết Kế Kỹ Thuật Công Trình Quy Mô Lớn

  1. Pingback: Bảng giá Triển khai Thiết kế Kỹ thuật - Trương Thế Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *