Quy trình 9 Bước Triển khai Kiến trúc Công trình Quy mô lớn

Quy trình 9 bước Triển khai Thiết kế kỹ thuật kiến trúc công trình quy mô lớn: Chung cư, Khách sạn, Trường học, Bệnh viện,… Team leader cần biết.

1- Tiếp nhận hồ sơ Thiết kế sơ bộ và lưu trữ theo Folder Template.
2- Lên danh mục bản vẽ để nắm khối lượng công việc.
3- Ấn định thời gian cho mỗi đầu việc để ra deadline tổng.
4- Phân tích các đầu việc lớn thành những đầu việc nhỏ để kiểm tra tính khả thi của deadline và để kiểm soát hồ sơ.
5- Chuẩn bị Template, Thư viện, File tham khảo.
6- Tổng hợp (đủ) thông tin đầu vào 1 lần.
7- Tạo file gốc Mặt bằng các tầng để các bộ môn hay nhiều người cùng phối hợp làm.
8- Làm việc với bô phận Thiết kế để chuẩn hóa mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt (file gốc)
9- Giao việc, hướng dẫn và theo dõi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *