Hồ sơ Thiết kế Kiến trúc – 4 Vấn đề thường gặp

Nguyên nhân, Hậu quả và Giải pháp

Vấn đề 1: Thiếu sót thông tin để thi công. Ví dụ: kích thước, cấu tạo, liên kết,…
Hậu quả: ảnh hưởng đến tiến độ thi công, chất lượng công trình, uy tín của công ty.

Vấn đề 2: Thiếu thông tin để dự toán. Ví dụ: kích thước, vật liệu hoàn thiện,…
Hậu quả: ảnh hưởng đến uy tín của công ty.

Vấn đề 3: Chậm tiến độ.
Hậu quả: ảnh hưởng đến tính cạnh tranh, uy tín của công ty.

Vấn đề 4: Bản vẽ khó kiểm tra.
Hậu quả: ảnh hưởng đến chất lượng Hồ sơ Thiết kế, ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ thi công.

4 Nguyên nhân chính

  • Chưa có quy trình làm việc dẫn đến không rõ ràng công việc cũng như trách nhiệm của từng cá nhân.
  • Người vẽ chưa am hiểu cấu tạo.
  • Nhóm phối hợp làm việc chưa ổn.
  • Trưởng phòng năng lực kém

4 Giải pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *