Các Kí Hiệu Có Trong Bản Vẽ Kỹ Thuật

Nếu bạn là họa viên kiến trúc, kiến trúc sư thì bạn cần biết các kí hiệu trong bản vẽ kỹ thuật.

Các kí hiệu có trong bản vẽ kiến trúc, nội thất

Các kí hiệu có trong bản vẽ kết cấu

Các kí hiệu có trong bản vẽ điện nước

Thông tin có trong bản vẽ kỹ thuật gồm:
– Thông tin Hình học
– Thông tin Kích thước (Dim)
– Thông tin Chữ (Text)
– Thông tin Kí hiệu (Symbol)
– Thông tin Mẫu tô vật liệu (Hatch)

2 thoughts on “Các Kí Hiệu Có Trong Bản Vẽ Kỹ Thuật

  1. Pingback: Triển khai kỹ thuật là gì? - Trương Thế Hiệp

  2. Pingback: Họa Viên Kiến Trúc Là Nghề Gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *