Các Kí Hiệu Có Trong Bản Vẽ Kỹ Thuật

Bạn là Họa viên kiến trúc hay KTS, KSXD, giám sát,… Nếu có làm việc liên quan đến AutoCad thì buộc phải nắm được các Kí hiệu trong Bản vẽ Kiến trúc, Bản vẽ Nội thất này.

Các Kí hiệu có trong Bản vẽ Kết cấu

Các Kí hiệu có trong Bản vẽ Điện nước

Thông tin Kí hiệu là 1 trong 5 thông tin có trong Bản vẽ kỹ thuật
– Thông tin Hình học
– Thông tin Kích thước (Dim)
– Thông tin Chữ (Text)
– Thông tin Kí hiệu (Symbol)
– Thông tin Mẫu tô vật liệu (Hatch)
Xem chi tiết ở đây: Triển khai Kỹ thuật là gì

One thought on “Các Kí Hiệu Có Trong Bản Vẽ Kỹ Thuật

  1. Pingback: Triển khai kỹ thuật là gì? - Trương Thế Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *