Bản vẽ Kiến trúc

Họa viên Kiến trúc cần phải biết và hiểu rõ Bản vẽ Kiến trúc là gì.

Bản vẽ Kiến trúc hay đúng ra là Hồ sơ Bản vẽ Kiến trúc/Hồ sơ Thiết kế Kiến trúc vì nó là một tập những tờ Bản vẽ Kiến trúc được đóng lại thành cuốn. Hồ sơ Bản vẽ Kiến trúc
/Hồ sơ Thiết kế Kiến trúc gồm có 2 phần:

1. Hình phối cảnh: Là hình 3D mặt ngoài của công trình được diễn họa đầy đủ vật liệu, ánh sáng như là công trình thực tế đã được thi công hoàn chỉnh. Thông thường hình phối cảnh thường được dùng làm tờ bìa của bộ Hồ sơ Bản vẽ Kiến trúc.
2. Hồ sơ Bản vẽ Kiến trúc/Hồ sơ Thiết kế Kiến trúc :
– Được phát triển (Triển khai) từ Bản vẽ Thiết kế Sơ bộ (Bản vẽ Thiết kế Phương án). Bản vẽ Thiết kế sơ bộ chỉ là sản phẩm của giai đoạn 1 trong quá trình Thiết kế (chưa phải là sản phẩm Thiết kế sau cùng). Do đó để có được Sản phẩm Thiết kế chất lượng chúng ta cần làm tốt cả một chuỗi công tác. Đó là Quy trình Thiết kế.
– Là các bản vẽ được thể hiện nhằm 2 mục đích chính là: Phục vụ Thi công và phục vụ Dự toán. Bạn xem Danh mục Bản vẽ Thiết kế Kỹ thuật Kiến trúc để nắm rõ các bản vẽ có trong hồ sơ và các Thông tin có trong từng Bản vẽ Kiến trúc nhé.

Hồ sơ Bản vẽ Kiến trúc bạn Tham khảo tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *