Thời gian Triển khai Kiến trúc Điển hình

Họa viên Kiến trúc cần phải biết điều này, đối với người ít kinh nghiệm thì xem để biết mục tiêu phấn đấu, đối với người có kinh nghiệm thì xem để tham khảo nhé.

Bạn là chủ doanh nghiệp Thiết kế Xây dựng/Trưởng phòng Thiết kế, có đôi lúc bạn tự hỏi Thời gian Triển khai Kiến trúc một công trình là bao lâu để có thể lập kế hoạch làm việc Tuần, Tháng, Quý.

Đây là bảng Tiến độ Triển khai Kiến trúc một Công trình Nhà phố 5 tầng, Diện tích sàn #100m2 để bạn tham khảo.

Combo 2 Khóa học: Họa viên Kiến trúc Online + Họa viên Kiến trúc Thực hành Online giúp Cải thiện Chất lượng Hồ sơ Bản vẽ Kiến trúc và Rút ngắn Thời gian Triển khai Kiến trúc một Công trình Nhà phố 5 tầng, Diện tích sàn #100m2 xuống còn 2 ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *