Thời Gian Triển Khai Kiến Trúc Điển Hình

Họa viên Kiến trúc cần phải biết điều này, đối với người ít kinh nghiệm thì xem để biết mục tiêu phấn đấu, đối với người có kinh nghiệm thì xem để tham khảo nhé.

Bạn là chủ doanh nghiệp Thiết kế Xây dựng/Trưởng phòng Thiết kế, có đôi lúc bạn tự hỏi Thời gian Triển khai Kiến trúc một công trình là bao lâu để có thể lập kế hoạch làm việc Tuần, Tháng, Quý.

Đây là bảng Tiến độ Triển khai Kiến trúc một Công trình Nhà phố 5 tầng, Diện tích sàn #100m2 để bạn tham khảo.

2 thoughts on “Thời Gian Triển Khai Kiến Trúc Điển Hình

  1. Pingback: Quy trình Triển khai Kiến trúc - Trương Thế Hiệp

  2. Pingback: Bảng giá Triển khai Thiết kế Kỹ thuật - Trương Thế Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *