Leader Họa Viên 2D

Leader Họa viên 2D là gì?
Leader Họa viên 2D là người phụ trách 4 công việc chính sau:
1. Chất lượng Hồ sơ Bản vẽ Thiết kế bằng cách:
– Xác định đầy đủ, chính xác thông tin đầu vào.
– Xác định tiêu chuẩn đầu ra.
– Lập quy trình làm việc đơn giản.

2. Tiến độ Triển khai Thiết kế Kỹ thuật bằng cách:
– Hiểu rõ ý đồ Thiết kế.
– Hiểu rõ các loại vật liệu sử dụng trong công trình.
– Hiểu rõ nguồn nhân lực hiện tại để điều phối công việc.
– Phân tích để nắm rõ chi tiết khối lượng công việc cần làm.
– Có phương án (B) dự phòng trong trường hợp: Thay đổi phương án thiết kế, thiếu hụt nhân sự,…

3. Xác định rủi ro trong quá trình Triển khai Bản vẽ
– Ảnh hưởng đến Chất lượng:
+ Sản phẩm giai đoạn kém.
+ Thông tin không chính xác.
– Ảnh hưởng đến tiến độ:
+ Khối lượng công việc phát sinh.
+ Không có kế hoạch (B) dự phòng.
+ Các công việc liên quan.

4. Hỗ trợ các thành viên trong nhóm
– Hướng dẫn làm việc theo quy trình.
– Cung cấp file Template thể hiện theo form.
– Cung cấp Thư viện thông minh (Block Dynamic) rút ngắn thời gian vẽ.
– Cung cấp Chi tiết điển hình để rút ngắn thời gian vẽ.
– Hướng dẫn các Thủ thuật để rút ngắn thời gian vẽ.
– Training đội nhóm:
+ Tiếp nhận thông tin.
+ Xử lý thông tin.
+ Cung cấp thông tin.
+ Quản lý thời gian.

Nếu Công ty bạn chỉ chuyên làm nhà ở, nhà thấp tầng thì chỉ cần tuyển 1 Họa viên Kiến trúc sau đó đào tạo theo hướng này, thời gian đào tạo ít nhất là 1 năm(*). Còn nếu Công ty bạn chuyên làm các công trình quy mô lớn hơn thì phải cần một nhóm ít nhất 3 người trong đó có 1 Leader Họa viên 2D để công việc Triển khai Bản vẽ Thiết kế hiệu quả hơn.

(*) Liên hệ (08.33011860) đào tạo Leader Họa viên 2D trong 1 tháng

Xem thêm: CAD Operator

2 thoughts on “Leader Họa Viên 2D

  1. Pingback: CAD Operator là gì?

  2. Pingback: Họa viên kiến trúc là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *