Leader nhóm họa viên là người phụ trách 4 công việc chính sau:
* Kiểm soát chất lượng hồ sơ bản vẽ thiết kế
– Xác định đầy đủ, chính xác thông tin đầu vào.
– Xác định tiêu chuẩn đầu ra.
– Lập quy trình làm việc đơn giản.

* Quản lý tiến độ triển khai thiết kế kỹ thuật
– Hiểu rõ ý đồ Thiết kế.
– Hiểu rõ các loại vật liệu sử dụng trong công trình.
– Hiểu rõ nguồn nhân lực hiện tại để điều phối công việc.
– Phân tích để nắm rõ chi tiết khối lượng công việc cần làm.
– Có phương án dự phòng trong trường hợp: Thay đổi phương án thiết kế, thiếu hụt nhân sự,…

* Xác định rủi ro trong quá trình triển khai bản vẽ
– Yếu tó ảnh hưởng đến chất lượng: Sản phẩm giai đoạn kém; Thông tin không chính xác.
– Yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ: Khối lượng công việc phát sinh; Không có kế hoạch dự phòng; Các công việc liên quan.

* Hỗ trợ các thành viên trong nhóm
– Hướng dẫn làm việc theo quy trình.
– Cung cấp file Template thể hiện theo form.
– Cung cấp Thư viện thông minh (Block Dynamic) rút ngắn thời gian vẽ.
– Cung cấp Chi tiết điển hình để rút ngắn thời gian vẽ.
– Hướng dẫn các Thủ thuật để rút ngắn thời gian vẽ.
– Training đội nhóm: Tiếp nhận thông tin; Xử lý thông tin; Cung cấp thông tin; Quản lý thời gian.

5 Replies to “Leader Nhóm Họa Viên”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *