Quy Trình Thi Công

Bước 1: Lập kế hoạch tổ chức thi công
– Lập danh sách chủng loại vật tư công ty cấp xuống công trường.
– Lập danh sách chủng loại vật tư mua tại chỗ (khảo sát giá)
– Tìm và lựa chọn thầu phụ.
– Lập tiến độ thi công và biện pháp thi công.
– Tài liệu/hồ sơ:
  + Hồ sơ XPXD được duyệt.
  + Hồ sơ thiết kế được duyệt.
  + Bảng dự toán được duyệt.

Bước 2: Kí hợp đồng với thầu phụ
– Thỏa thuận thực hiện các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công trường, biện pháp thi công.
– Bàn giao mặt bằng thi công (mốc, ranh)
– Bàn giao: Hồ sơ XPXD được duyệt, Hồ sơ thiết kế được duyệt, Bảng dự toán được duyệt.

Bước 3: Động thổ khởi công
– Treo thông báo, nội quy và bảng tiến độ thi công.
– Tổ chức nhập, xuất và lưu trữ vật tư.
– Tổ chức giám sát công trường.
– Lập nhật ký công trường.

Bước 4: Nghiệm thu các hạng mục
Xem bài viết “Các giai đoạn nghiệm thu” trong ứng dụng thiết kế xây dựng

Bước 5: Nghiệm thu tổng kết và Bàn giao sử dụng
– Tổ chức nghiệm thu tổng kết.
– Báo cáo tổng kết.
– Các bên (thiết kế, thi công, giám sát) ký kết bàn giao sử dụng.
– Lập biên bản thanh lý hợp đồng. 

One thought on “Quy Trình Thi Công

  1. Pingback: Cẩm Nang Xây Nhà - Trương Thế Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *