Bản vẽ Thiết kế sơ bộ hay còn gọi là bản vẽ thiết kế concept / Thiết kế sơ phác, là bản vẽ thể hiện ý tưởng thiết kế làm tiền đề để thiết kế cơ sở.

* Nội dung có trong Bản vẽ thiết kế sơ bộ gồm:
– Mặt bằng tổng thể: Thể hiện vị trí, hướng công trình; Cảnh quan; Giao thông; Vị trí, hướng đấu nối hạ tầng kỹ thuật.
– Mặt bằng phân chia phòng hoặc khu chức năng.
– Phối cảnh thể hiện khối dáng, vật liệu, màu sắc,… công trình.
– Thuyết minh ý tưởng thiết kế.

3 Replies to “Bản Vẽ Thiết Kế Sơ Bộ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *