Thủ Tục Xin Phép Xây Dựng

Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng (nhà ở riêng lẻ). Hồ sơ gồm:
– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cung cấp tại Phòng quản lý đô thị tại địa phương.
– Bản sao Sổ đỏ công chứng.
– Hồ sơ bản vẽ xin phép xây dựng (2 bộ) có đóng dấu của Đơn vị Thiết kế.
– Đối với công trình nằm giữa 2 nhà hiện hữu và có tầng hầm thì phải có văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

Bước 2: Chủ đầu tư nộp 02 bộ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại Phòng quản lý đô thị địa phương, nhận “biên nhận” và chờ thông báo. Những nội dung thường sai cần lưu ý:
– Thiếu kích thước hoặc sai kích thước.
– Thiếu Thông tin công trình: Kết cấu nhà; Diện tích XD mới; Mật độ XD; Hệ số sử dụng đất.
– Sai quy mô so với Lộ giới.

Bước 3: Phòng quản lý đô thị tiếp nhận Hồ sơ XPXD kiểm duyệt hồ sơ
– Nếu Hồ sơ chưa hợp lệ thì Chủ đầu tư sẽ nhận được Thông báo điều chỉnh, bổ sung hồ sơ trong 7 ngày (tính từ thời điểm nhận biên nhận)
– Nếu Hồ sơ hợp lệ (sẽ không có thông báo điều chỉnh) thì sau 20 ngày Chủ đầu tư cầm Biên nhận đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận Giấy cấp phép xây dựng.

2 thoughts on “Thủ Tục Xin Phép Xây Dựng

  1. Pingback: Cẩm nang Xây nhà - Trương Thế Hiệp

  2. Pingback: Bản Vẽ Xin Phép Xây Dựng - Trương Thế Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *