Cách Đọc Bản Vẽ Kết Cấu

Đọc bản vẽ kết cấu là kỹ năng cơ bản mà kiến trúc sư, họa viên kiến trúc và chủ nhà cần biết. Để đọc được bản vẽ kết cấu, bạn cần nắm rõ 2 nội dung sau: Các dạng thông tin có trong bản vẽ kết cấu và Các loại bản vẽ kết cấu.

Các dạng thông tin có trong bản vẽ kết cấu

Thông tin hình vẽ
– Mặt bằng định vị cấu kiện: Đặt tên, dim định vị cấu kiện (so với trục)
– Chi tiết các cấu kiện: Thể hiện hình dáng (tiết diện), kích thước, vị trí cấu kiện và thông số thép (chiều dài, đường kính, số lượng thép, quy cách rải thép)

Thông tin kích thước
Là một đoạn thẳng thể hiện độ lớn/tiết diện của một cấu kiện móng, cột, dầm, sàn. Thể hiện khoảng cách, vị trí của một đối tượng so với một đối tường khác. Ví dụ: Móng so với trục, cột so với trục, dầm so với trục.

Thông tin chữ
Trong bản vẽ kỹ thuật, thông tin được thể hiện dưới dạng chữ (text) vô cùng quan trọng, do đó khi đọc bản vẽ chúng ta cần đọc thông tin chữ trước, hình sau, đọc từ ngoài vào trong.

Thông tin ký hiệu
Là thông tin kết hợp gồm có hình va text. Được quy ước nhằm thuyết minh rút gọn các đối tượng trong bản vẽ.
– Kí hiệu trục để định vị cấu kiện.
– Kí hiệu cote thể hiện cao độ cấu kiện.
– Kí hiệu vết cắt thể hiện mặt cắt cấu kiện tại vị trí đó.
– Kí hiệu nhãn thép thể hiện số lượng, đường kính hoặc quy cách rải thép.
– Kí hiệu dấu cắt lửng thể hiện thông tin tới đó (phía sau dấu cắt lửng không quan tâm)

Thông tin mẫu tô vật liệu
Được dùng để thể hiện vật liệu của cấu kiện liên quan bị cắt. Ví dụ: Hatch bê tông đà kiềng ở chi tiết móng, hatch bê tông dầm cắt ngang ở chi tiết dầm dọc,…

2 thoughts on “Cách Đọc Bản Vẽ Kết Cấu

  1. Pingback: Cách Đọc Bản Vẽ Kiến Trúc - Trương Thế Hiệp

  2. Pingback: Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Ở - TRUONG THE HIEP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *