Cách Đọc Bản Vẽ Kết Cấu

Để đọc được bản vẽ kết cấu, bạn cần nắm được 2 vấn đề sau:
– Các dạng thông tin có trong bản vẽ kết cấu.
– Các loại bản vẽ kết cấu.

I. Các dạng thông tin:
1. Hình vẽ
– Mặt bằng định vị cấu kiện: Đặt tên, dim định vị cấu kiện (so với trục)
– Chi tiết các cấu kiện: Thể hiện hình dáng (tiết diện), kích thước, vị trí cấu kiện và thông số thép (chiều dài, đường kính, số lượng thép, quy cách rải thép)

2. Kích thước (dim): Là 1 đoạn thẳng thể hiện độ lớn/tiết diện của 1 cấu kiện (móng, cột, dầm, sàn,…), thể hiện khoảng cách, vị trí của 1 đối tượng so với 1 đối tường khác (móng so với trục, cột so với trục, dầm so với trục,…)

3. Chữ (text): Trong bản vẽ kỹ thuật, thông tin được thể hiện dưới dạng chữ (text) vô cùng quan trọng, do đó khi đọc bản vẽ chúng ta cần đọc thông tin chữ trước, hình sau, đọc từ ngoài vào trong.

4. Kí hiệu (symbol)
* Kí hiệu = Hình + Text. Được quy ước nhằm thuyết minh (rút gọn) các đối tượng trong bản vẽ.
– Kí hiệu trục: Để định vị cấu kiện.
– Kí hiệu cote: Thể hiện cao độ cấu kiện.
– Kí hiệu vết cắt: Thể hiện mặt cắt cấu kiện tại vị trí đó.
– Kí hiệu nhãn thép: Thể hiện số lượng, đường kính hoặc quy cách rải thép.
– Kí hiệu dấu cắt lửng: Thể hiện thông tin tới đó (phía sau dấu cắt lửng không quan tâm)

5. Mẫu tô vật liệu (hatch): Được dùng để thể hiện vật liệu của các đối tượng bị cắt. Ví dụ: Hatch bê tông đà kiềng ở chi tiết móng, hatch bê tông dầm cắt ngang ở chi tiết dầm dọc,…

II. Các loại bản vẽ kết cấu:
1. Bản vẽ kết cấu BTCT
2. Bản vẽ kết cấu ThépI

Xem bài viết: Cách đọc bản vẽ điện nước

One thought on “Cách Đọc Bản Vẽ Kết Cấu

  1. Pingback: Cách Đọc Bản Vẽ Kiến Trúc - Trương Thế Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *