Bản Vẽ Thiết Kế Kỹ Thuật

Bản vẽ thiết kế kỹ thuật hay bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công, là bản vẽ được thực hiện sau khi Thiết kế cơ sở được duyệt. Bản vẽ thiết kế kỹ thuật cần làm rõ ý tưởng thiết kế dưới dạng các thông tin, thông số kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn phục vụ công tác lập dự toán, đấu thầu và thi công (công trình thấp tầng)

* Nội dung có trong Bản vẽ thiết kế kỹ thuật gồm:
– Mặt bằng chi tiết (kích thước, lát gạch, trần đèn)
– Mặt đứng.
– Mặt cắt.
– Chi tiết: Cầu thang, Thang máy, Ramp dốc, Phòng wc, Cửa, Cổng, Facade,…
Thuyết minh thiết kế kỹ thuật.

* Lưu ý: Trong bản vẽ thiết kế kỹ thuật, chi tiết cấu tạo phải được thể hiện rõ bằng hình vẽ. Chi tiết liên kết có thể diễn giải bằng text.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *