Bản Vẽ Thiết Kế Kỹ Thuật

Bản vẽ thiết kế kỹ thuật hay còn gọi là bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công. Là bản vẽ được thực hiện sau khi Thiết kế cơ sở được duyệt.

Bản vẽ thiết kế kỹ thuật cần làm rõ ý tưởng thiết kế dưới dạng các thông tin, thông số kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn phục vụ công tác lập dự toán, đấu thầu và thi công (công trình thấp tầng)

Nội dung có trong Bản vẽ thiết kế kỹ thuật gồm

– Mặt bằng chi tiết gồm: Mặt bằng kích thước, mặt bằng lát gạch, mặt bằng trần đèn, mặt bằng bố trí vật dụng, mặt bằng định vị cửa.
– Mặt đứng.
– Mặt cắt.
– Bản vẽ chi tiết: Cầu thang, Thang máy, Ramp dốc, Phòng wc, Cửa, Cổng, Facade,…

Thuyết minh thiết kế kỹ thuật.

* Lưu ý: Trong bản vẽ thiết kế kỹ thuật, chi tiết cấu tạo cần được thể hiện rõ bằng hình vẽ, chi tiết liên kết có thể diễn giải bằng chữ.

2 thoughts on “Bản Vẽ Thiết Kế Kỹ Thuật

  1. Pingback: Bản Vẽ Shop Drawing

  2. Pingback: Bản Vẽ Thiết Kế - Bản Vẽ Xây Dựng - TRUONG THE HIEP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *