Cách Đọc Bản Vẽ Điện Nước

Để đọc được Bản vẽ điện nước, bạn cần nắm được các dạng Thông tin có trong Bản vẽ điện nước sau đây:

1. Tuyến
– Dây đèn: Dây từ đèn dẫn về công tắc.
– Dây nguồn:
  + Dây từ tủ điện tổng tới tủ điện tầng.
  + Dây từ tủ điện tới các trạm.
  + Dây từ trạm đến ổ cắm, công tắc, thiết bị đấu nguồn trực
     tiếp như: máy bơm, camera, máy hút mùi, bếp từ.
– Dây điện nhẹ: Dây ADSL (wifi, camera, điện thoại), dây ti vi.
– Ống gas máy lạnh.
– Tuyến ống nước: cấp nước (nóng, lạnh), thoát nước (mưa, sinh hoạt, xí), ống hơi.

2. Chữ (text): Trong bản vẽ kỹ thuật, thông tin được thể hiện dưới dạng chữ (text) vô cùng quan trọng, do đó khi đọc bản vẽ chúng ta cần đọc thông tin chữ trước, hình sau, đọc từ ngoài vào trong.

3. Kí hiệu (symbol)
* Kí hiệu = hình + text. Được quy ước nhằm thuyết minh (rút gọn) các đối tượng trong bản vẽ.

Xem bài viết: Cách đọc bản vẽ nội thất

One thought on “Cách Đọc Bản Vẽ Điện Nước

  1. Pingback: Cách Đọc Bản Vẽ Kết Cấu - Trương Thế Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *