Bản Vẽ Shop Drawing

Bản vẽ shop drawing là gì?

– Bản vẽ shop drawing hay còn gọi là bản vẽ thi công, là bản vẽ được thực hiện sau khi Thiết kế kỹ thuật thi công được duyệt.

– Bản vẽ shop drawing làm rõ ý tưởng thiết kế dưới dạng các thông tin, thông số kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn phục vụ công tác lập dự toán, đấu thầu và thi công công trình cao tầng.

– Bản vẽ shop drawing còn dùng để diễn giải rõ các chi tiết phức tạp phục vụ công tác thi công chính xác như bản vẽ triển khai kết cấu thép.

– Bản vẽ shop drawing còn dùng để diễn giải rõ các chi tiết liên quan nhiều đến chi phí như bản vẽ triển khai nội thất.

Nội dung có trong Bản vẽ shop drawing

– Tương tự nội dung có trong Bản vẽ thiết kế kỹ thuật.
– Chỉ dẫn kỹ thuật thi công tất cả các hạng mục gọi tắt Spec (Specification)
– Thuyết minh bản vẽ thi công.

* Lưu ý: Chi tiết cấu tạo và chi tiết liên kết trong bản vẽ shop drawing cần được thể hiện rõ bằng hình vẽ.

One thought on “Bản Vẽ Shop Drawing

  1. Pingback: Bản Vẽ Thiết Kế - Bản Vẽ Xây Dựng - Trương Thế Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *