Bản Vẽ Biện Pháp Thi Công

Bản vẽ biện pháp thi công là bản vẽ đơn vị thiết kế chính dùng để

– Hướng dẫn các nhà thầu phụ thi công.
– Làm cơ sở để thỏa thuận giữa các bên liên quan.
– Tối ưu hóa công tác thi công.
– Kiểm tra tính khả thi trước khi thi công.
– Quản lý chất lượng thi công.

Nội dung có trong Bản vẽ biện pháp thi công nhằm mục đích hướng dẫn thi công các hạng mục công trình. Ví dụ:
– Bản vẽ chống coffa dầm, sàn
– Bản vẽ thi công tầng hầm
– Bản vẽ thi công bể ngầm

One thought on “Bản Vẽ Biện Pháp Thi Công

  1. Pingback: Bản Vẽ Thiết Kế - Bản Vẽ Xây Dựng - Trương Thế Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *