Ý Nghĩa Của Bản Vẽ Thiết Kế

Ý nghĩa của bản vẽ thiết kế:
1. Để định hình công trình trên giấy sao cho thỏa 4 yếu tố:
+ An toàn.
+ Tối ưu chi phí.
+ Tiện nghi.
+ Thẩm mỹ.
2. Để thỏa thuận giữa các bên liên quan: Cơ quan nhà nước, Nhà thầu thi công, Đơn vị thiết kế,…
3. Để lập kế hoạch thi công, kiểm soát thi công.
4. Để lập dự toán ước tính chi phí.

* 3 Hậu quả khi xây dựng mà không có Bản vẽ thiết kế:
– Phát sinh chi phí vì phát sinh công tác.
– Mất nhiều thời gian trong quá trình xây dựng vì thiếu thông tin.
– Phát sinh nhiều vấn đề phải giải quyết vì không có cơ sở (bản vẽ) để thỏa thuận.

Xem bài viết: Bản vẽ thiết kế

2 thoughts on “Ý Nghĩa Của Bản Vẽ Thiết Kế

  1. Pingback: Danh mục bản vẽ Kiến trúc - Trương Thế Hiệp

  2. Pingback: Bản Vẽ Thiết Kế - Bản Vẽ Xây Dựng - Trương Thế Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *