Bản Vẽ Hoàn Công

– Bản vẽ hoàn công là bản vẽ thể hiện tình trạng thực tế của công trình sau khi xây dựng, trong đó thể hiện kích thước thực tế so với kích thước trong bản vẽ thiết kế. Do đó có thể hiểu bản vẽ hoàn công là bản vẽ thể hiện những thay đổi của công trình so với thiết kế ban đầu.

– Do bản vẽ hoàn công thể hiện các chi tiết và kích thước thực tế xây dựng nên nó có vai trò quan trọng giúp chủ đầu tư xác định được tình trạng, vị trí chính xác của các hạng mục khi có nhu cầu sửa chữa hay bảo trì các hạng mục cũng như kiểm tra khối lượng thi công làm cơ sở để hoàn tất thanh toán cho nhà thầu.

– Về mặt pháp lý, bản vẽ hoàn công là cơ sở giúp cơ quan nhà nước xác định xem chủ nhà có làm đúng theo giấy phép xây dựng hay không. Nếu công trình thi công theo đúng bản vẽ thiết kế (không có thay đổi) thì có thể sử dụng chính bản thiết kế làm bản vẽ hoàn công.

– Trong bản vẽ hoàn công cần có con dấu xác nhận và chữ ký của các bên có trách nhiệm, bao gồm: Người lập bản vẽ, chủ đầu tư, đơn vị thi công, người giám sát thi công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *