Bản Vẽ Hoàn Công

Bản vẽ hoàn công là bản vẽ thể hiện tình trạng sau khi xây dựng hoàn tất công trình, trong đó thể hiện kích thước thực tế so với kích thước trong bản vẽ thiết kế. Do đó có thể hiểu, bản vẽ hoàn công là bản vẽ thể hiện những thay đổi của công trình so với thiết kế ban đầu.

Bản vẽ hoàn công thể hiện các chi tiết và kích thước thực tế xây dựng nên nó có vai trò quan trọng giúp chủ đầu tư xác định được tình trạng công trình sau khi hoàn tất xây dựng

Bản vẽ hoàn công thể hiện vị trí chính xác của các hạng mục để sau này sửa chữa hay bảo trì dễ dàng. Hoặc để kiểm soát khối lượng thi công làm cơ sở để hoàn tất thanh toán cho nhà thầu.

Bản vẽ hoàn công là cơ sở giúp cơ quan nhà nước xác định xem chủ nhà có làm đúng theo giấy phép xây dựng hay không. Nếu công trình thi công theo đúng bản vẽ thiết kế (không có thay đổi) thì có thể sử dụng chính bản thiết kế làm bản vẽ hoàn công.

One thought on “Bản Vẽ Hoàn Công

  1. Pingback: Bản Vẽ Thiết Kế - Bản Vẽ Xây Dựng - TRUONG THE HIEP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *