Thiết Kế Phương Án – Hạn Chế Sự Thay Đổi

(Dành cho KTS)
1. Quy tắc
– Khách hàng xem phong thủy hoặc thay đổi thiết kế trong giai đoạn thiết kế phương án.
– Nội dung thay đổi phải có nguyên nhân khách quan. Ví dụ:
  + Vượt mức đầu tư.
  + Không đúng với đề bài ban đầu.
  + Chưa tối ưu về công năng.
+ Không an toàn.
  …

2. Những nội dung thiết kế thay đổi thường gặp
– Phần kiến trúc:
  + Hình dáng bảng thang.
  + Chủng loại gạch nền, cửa, lan can (bao gồm kiểu dáng)
  + Vị trí: bếp, cửa,…
– Phần điện nước:
  + Bổ sung thiết bị điện: Đèn, ổ cắm, quạt hút…
  + Vị trí máy lạnh.

3. Lý do thay đổi thường gặp và giải pháp
– Theo phong thủy – Giải pháp: Mời người xem phong thuỷ đề xuất phương án giải quyết những điểm bất lợi một cách khoa học hoặc logic.
– Có người thứ 3 tác động – Giải pháp: Mời người thứ 3 cùng làm việc để bảo vệ phương án thiết kế.
– Thiết kế chưa tối ưu – Giải pháp: Phối hợp các bộ môn chặt chẽ để đưa ra phương án tối ưu.
– Thiết kế chưa đúng đề bài ban đầu – Giải pháp: Cần có biểu mẫu tiếp nhận thông tin yêu cầu thiết kế đầy đủ và rõ ràng.
– Thiết kế chưa đúng gu thẩm mỹ – Giải pháp: Khách hàng cần chọn 2/10 mẫu công trình (thiết kế cung cấp) để tìm ra gu thẩm mỹ trước khi thiết kế.

4. Phương châm hạn chế sự thay đổi
– Liệt kê những nhược điểm theo thứ tự để từ chối phương án mới:
  + Ảnh hưởng đến chất lượng.
  + Ảnh hưởng đến thẩm mỹ.
  + Ảnh hưởng đến tiện ích (sự tiện nghi)
  + Ảnh hưởng đến chi phí.
+ Ảnh hưởng đến sức khỏe (sự an toàn)
– Liệt kê những ưu điểm theo thứ tự để bảo vệ phương án:
  + Đảm bảo chất lượng.
  + Đảm bảo thẩm mỹ.
  + Đảm bảo tiện ích (sự tiện nghi)
  + Đảm bảo chi phí.
  + Đảm bảo sức khỏe (sự an toàn)

(Nội dung update App Sổ tay Thiết kế Xây dựng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *