Dịch vụ dành cho doanh nghiệp thiết kế xây dựng có chất lượng thiết kế chưa tốt, cụ thể là Hồ sơ bản vẽ thiết kế:
– Còn nhiều lỗi kỹ thuật. Ví dụ:
+ 36 Lỗi thiết kế kiến trúc thường gặp
+ 20 Lỗi thiết kế nội thất thường gặp
+ 10 Lỗi thiết kế kết cấu thường gặp
+ 30 Lỗi thiết kế điện nước thường gặp
– Còn nhiều lỗi thể hiện. Ví dụ:
+ Thể hiện nét cầu thang phần kiến trúc chưa đúng, kết cấu nhầm lẫn > Nguy hiểm.
+ Nhiều nội dung thừa gây rối, dim chi chít hay vì dim chi tiết > Khó đọc.
+ Vật dụng vô tình hay do người vẽ cố ý scale nhỏ > Nguy hiểm.
+ Thiếu nét thông tầng trên bản vẽ kiến trúc, kết cấu thể hiện sàn > Nguy hiểm.
+ Nét thấy và nét khuất trên bản vẽ kết cấu nhầm lẫn > Nguy hiểm.
+ Họa viên kết cấu triển khai sót cấu kiện do không find từ “Xem BVKC” trên bản vẽ kiến trúc.

Bản chất của bản vẽ kỹ thuật là sai sót, người vẽ giỏi đến đâu thì cũng phải có sai sót. Do đó kiểm tra bản vẽ hay review bản vẽ là công tác rất cần thiết trong Quy trình thiết kế kiến trúc.

2 Replies to “Dịch Vụ Review Bản Vẽ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *