Tại sao đào tạo họa viên là công việc quan trọng và cần thiết trong công ty thiết kế xây dựng?

Họa viên không phải là người trực tiếp gặp chủ đầu tư để lấy ý tưởng thiết kế nhưng họ là những người hỗ trợ phía sau kiến trúc sư. Họa viên là người trực tiếp thể hiện các bản vẽ thiết kế kỹ thuật.

Để có được một bộ hồ sơ thiết kế nhà ở, hồ sơ thiết kế kiến trúc, hồ sơ thiết kế kỹ thuật là cả một quá trình phối hợp của nhiều người, nhiều bộ môn với nhau từ kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, họa viên làm việc trong suốt nhiều ngày.

Do đó để có được sản phẩm thiết kế kiến trúc chất lượng thì cần phải có Quy trình làm việc bài bản với những nội dung chính sau: Nhiệm vụ của từng người; KPI của từng người (nhiệm vụ chính); Thời gian trung bình cho mỗi đầu việc; Tiến độ tổng cho mỗi dự án; Tiến độ dự phòng; Phương án nhân sự dự phòng (cộng tác viên)

Nói một cách đơn giản hơn, để tạo ra được một sản phẩm thiết kế kiến trúc chất lượng thì ngoài kiến trúc sư giỏi để có phương án kiến trúc tốt, bạn cần thêm một đội ngũ họa viên giỏi phía sau hỗ trợ gồm có họa viên kiến trúc, họa viên kết cấu, họa viên cơ điện, họa viên nội thất. Do đó công tác đào tạo họa viên trong công ty thiết kế xây dựng là rất cần thiết.

2 Replies to “Đào Tạo Họa Viên”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *