Bạn có thấy bản vẽ thiết kế kỹ thuật của nước ngoài đẹp hơn bản vẽ thiết kế kỹ thuật của VN hay không?

Sau khi tìm hiểu thì mình phát hiện bí mật là bản vẽ thiết kế kỹ thuật của họ có “hệ thống“. Đó chính là tiêu chuẩn thể hiện bản vẽ. Tiêu chuẩn về: Layer, Dim style, Text style, Symbol thậm chí là Linestyle. Nghĩa là, trong bản vẽ không có Layer lạ, Dim style lạ, Text style lạ hay Symbol lạ.

Những tiêu chuẩn thể hiện bản vẽ kỹ thuật thường được tổng hợp trong một file, gọi là file Template. Khi vẽ theo template, bản vẽ sẽ đẹp và đồng bộ.

Bí mật của chất lượng là hệ thống

Ngoài ra, để quản lý bản vẽ, chúng ta cần hệ thống thư mục, file trong đó quy định cách đặt tên thư mục, file. Do đó bản vẽ của họ được kiểm soát rất tốt. Từ đó sẽ hạn chế được lỗi kỹ thuật hay lỗi thể hiện trong bản vẽ thiết kế kỹ thuật.

Bản vẽ được thể hiện đúng kỹ thuật, đồng bộ và kiểm soát tốt đồng nghĩa với bản vẽ chất lượng.

3 Replies to “Setup Hệ Thống Bản Vẽ CAD”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *