Bạn có biết tại sao bản vẽ thiết kế kỹ thuật của Singapore nói riêng và của nước ngoài nói chung thường đẹp hơn bản vẽ của Vietnam hay không?

Bí mật là bản vẽ thiết kế kỹ thuật của họ có hệ thống. Đó chính là tiêu chuẩn thể hiện bản vẽ. Tiêu chuẩn về: Layer, Dim style, Text style, Symbol thậm chí là Linestyle. Nghĩa là, trong bản vẽ thiết kế của Singapore không có Layer lạ, Dim style lạ, Text style lạ hay Symbol lạ. Bản vẽ của họ đồng bộ.

Bí mật của chất lượng là hệ thống

Hệ thống thư mục, file trong đó quy định cách đặt tên thư mục và file. Do đó bản vẽ của họ còn được kiểm soát rất tốt. Từ đó sẽ hạn chế được lỗi kỹ thuật hay lỗi thể hiện trong bản vẽ thiết kế kỹ thuật.

2 Replies to “Setup Hệ Thống Bản Vẽ CAD”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *