2 Tư Duy Vẽ Autocad Vô Đối

Hai tư duy này đã được Hiệp chia sẻ trong khóa học Autocad AZ của mình. Đó là Tư duy hàng loạt và Tư duy nhanh hơn

Tư duy hàng loạt nghĩa là trước khi vẽ bạn nghĩ xem có cách nào để làm hàng loạt không?
Ban đầu thì chưa quen, thời gian suy nghĩ sẽ lâu và dĩ nhiên là bạn vẽ sẽ chậm hơn. Tuy nhiên khi rèn luyện thói quen này về lâu dài thời gian sẽ giảm xuống dần bằng 0. Lúc này có thể nói kỹ năng vẽ autocad của bạn sẽ vượt trội hơn đồng nghiệp rất nhiều hay nói cách khác là phản xạ vẽ của bạn rất nhanh.

Tư duy nhanh hơn nghĩa là sau khi vẽ bạn nghĩ xem có cách nào để làm nhanh hơn không?
Cách để vẽ autocad nhanh hơn đôi khi nó còn phụ thuộc vào sự nhạy bén hoặc sự tính toán logic của bạn. Do đó có thẻ nói, nghề vẽ autocad hay nghề thiết kế chỉ dành cho người giỏi toán.

Bí mật là: Lúc nào cũng sẽ có ít nhất một cách để làm hàng loạt và cách để vẽ nhanh hơn cách bạn đang vẽ nhé.

2 thoughts on “2 Tư Duy Vẽ Autocad Vô Đối

  1. Pingback: Cách Vẽ Autocad Nhanh - TRUONG THE HIEP

  2. Pingback: Tuyển Họa Viên Kiến Trúc Nhanh - TRUONG THE HIEP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *