Mức Lương Họa Viên Kiến Trúc

Có thật là mức lương họa viên kiến trúc cao hơn mức lương kiến trúc sư?

Như bạn đã biết, nhiệm vụ chính của kiến trúc sư là thiết kế phương án kiến trúc, nhiệm vụ chính của họa viên kiến trúc là triển khai phương án kiến trúc thành những bản vẽ kỹ thuật để nhà thầu thi công.

Để trở thành kiến trúc sư, bạn cần phải mất vài năm học đại học và để trở thành họa viên kiến trúc bạn cần phải mất vài tháng học. Tuy nhiên không phải ai cũng học họa viên kiến trúc thành công, để học được nghề này thành công bạn có cần có 2 tố chất sau: Giỏi toán và có mắt thẩm mỹ.

Hiện nay, mức lương của kiến trúc sư mới ra trường từ 7 triệu đến 9 triệu và mức lương của KTS tăng trung bình 1 triệu mỗi năm. Và dĩ nhiên việc điều chỉnh lương sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như: Thái độ làm việc, Cách thể hiện giá trị bản thân,…

Hiện nay, mức lương họa viên kiến trúc mới ra nghề từ 6 triệu đến 7 triệu và mức lương của họa viên kiến trúc tăng trung bình 500 ngàn mỗi năm.

Do đó sẽ có trường hợp mức lương của họa viên kiến trúc cao hơn mức lương của kiến trúc sư. Ví dụ: Họa viên kiến trúc trên 5 năm kinh nghiệm và kiến trúc sư mới ra trường.

Quảng cáo của trung tâm đào tạo họa viên kiến trúc

3 thoughts on “Mức Lương Họa Viên Kiến Trúc

  1. Pingback: Tuyển Họa Viên Kiến Trúc Nhanh - TRUONG THE HIEP

  2. Pingback: Học Họa Viên Kiến Trúc

  3. Pingback: Họa Viên Kiến Trúc Là Nghề Gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *