Bạn đang tìm cộng tác viên triển khai bản vẽ (cộng tác viên họa viên kiến trúc) nhưng có quá nhiều rủi ro để bạn lo lắng. Những lo lắng của Bạn cũng là kinh nghiệm mà Hiệp từng trải qua. Ví dụ:

– Cộng tác viên triển khai bản vẽ (cộng tác viên họa viên kiến trúc) chậm tiến độ.
– Cộng tác viên triển khai bản vẽ (cộng tác viên họa viên kiến trúc) làm việc không chuyên nghiệp dẫn đến quá trình hợp tác gặp nhiều trở ngại. Ví dụ: Công tác điều chỉnh bản vẽ, công tác trao đổi thông tin,…
– Sản phẩm của cộng tác viên triển khai bản vẽ (cộng tác viên họa viên kiến trúc) không đạt yêu cầu và bạn không thể kiểm soát được chất lượng từ xa.

Thấy được những lo lắng của các công ty thiết kế xây dựng trong việc thuê cộng tác viên triển khai bản vẽ (cộng tác viên họa viên kiến trúc), Hiệp đã xây dựng quy trình hợp tác triển khai bản vẽ để khắc phục những vấn đề nêu trên

Quy trình hợp tác triển khai bản vẽ

Bước 1: Bạn xem bảng báo giá triển khai bản vẽ thiết kế

Bước 2: Bên Hiệp nhận nhiệm vụ triển khai bản vẽ gồm: Thiết kế sơ bộ và Thông tin đầu vào (xem hình)

Bước 3: Thỏa thuận tiến độnội dung công việc bao gồm: Danh mục bản vẽ và File triển khai mẫu.

Bước 4: Bên Bạn thanh toán đợt 1 từ 10%~40% chi phí triển khai bản vẽ (tùy vào quy mô và số lần hợp tác triển khai bản vẽ) và bên Hiệp bắt đầu công việc.

Bước 5: Sau 2 đến 4 ngày bên Hiệp gửi Thiết kế cơ sở trình duyệt và để bộ phận Kết cấu và MEP chạy.

Bước 6: Bên Hiệp gửi file PDF hoàn tất theo nội dung công việc ở Bước 3 và chờ duyệt. Sau đó bên Bạn thanh toán tiếp 40% chi phí triển khai bản vẽ.

Bước 7: Bên Hiệp gửi file CAD hoàn tất công việc đúng deadline và bên Bạn thanh toán 20% chi phí triển khai bản vẽ còn lại.

Hoàn tất quá trình hợp tác triển khai bản vẽ.

2 Replies to “Cộng Tác Viên Triển Khai Bản Vẽ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *